Режим роботи психолого-медико-педагогічної консультації

Понеділок – четвер:
з 8:00 до 17:15
П’ятниця: з 8:00 до 16:00
Перерва: з 12:00 до 13:00

Консультації для батьків, опікунів, педагогічних працівників

Завідувачем: з 10:00 до 12:00; з 16:00 до 17:00
Консультантом: з 8:00 до 10:00; з 16:00 до 17:00
Робота з дітьми: з 11:00 до 12:00; з 13:00 до 16:00

Методичний день п’ятниця


Діяльність ПМПК спрямована на:
  • виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;
  • направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідного типу, установ та закладів соціального захисту населення;
  • надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
  • консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;
  • просвітницьку діяльність серед населення.
    Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

1. Паспортів батьків або осіб, що їх замінюють;

2. Свідоцтва про народження дитини;

3. «Картки стану здоров’я і розвитку дитини» (Результати попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедом, практичним психологом, педагогами);

4. «Історії розвитку дитини» (амбулаторна поліклінічна картка)

5. «Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда», якщо дитина має статус інваліда;

6. зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

7. Документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

8. Письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення.

На основі даних обстеження дитини робиться висновок і приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер.


До складу ПМПК входятьтакі фахівці:

1. Завідувач;

2. Логопед;

3. Психолог;

4. Лікар-психіатр;

5. лікар-педіатр