Загальне недорозвинення мови - термін психолого-педагогічної класифікації. Під ОНР у дітей з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом слід розуміти таку форму мовної аномалії, при якій порушується формування всіх компонентів мовної системи, що відносяться як до звукової, так і до смислової стороні мови.