Правильна вимова - запорука успіху дитини

Мова виконує в житті людини найрізноманітніші функції: спілкування, передачі накопиченого досвіду, регуляції поведінки і діяльності.

Порушення мови є однією з форм патології, що найчастіше зустрічаються серед дітей дошкільного віку. Більш ніж у 70% дітей в ранньому віці виявляються мовні розлади різної тяжкості. Всі ці порушення, якщо їх вчасно не виправити (у дитячому віці), викликають трудності спілкування ,ведуть до виникнення у дітей закомплексованості, заважають вчитися і повною мірою розкривати свої природні здібності і інтелектуальні можливості.

Отримані дитиною враження необхідно постійно сполучати зі словом, що позначає сприйняте .

Чому у дітей виникають мовні порушення? І чи можливо попередити їх виникнення? Адже, як відомо, будь-яке порушення легко попередити, ніж виправити.

Серед причин мовних порушень можна виділити:

- погіршення екологічної обстановки;

- дефіцит йоду і фтору у продуктах споживання;

- пологові травми,соматичні захворювання вагітних;

- ослаблене здоров’я дітей;

- різні соціальні причини.

Серед соціальних причин появи мовних порушень перш за все слід назвати зниження рівня мовної культури суспільства в цілому. Невірне мовне оточення і виховання може стати причиною виникнення у дітей дефектів мови. Деякі з батьків в своїй мові бажають пристосуватися до мови дитини і свідомо спотворюють слова – сюсюкають; інші недостатньо звертають увагу на спілкування з дитиною і замінюють спілкування переглядом телепередач,фільмів, іграми на комп’ютері і так далі, що також не сприяє формування вірного мовлення .

Рекомендації батькам:

- звертаючись до дитини, слід ,не поспішаючи, достатньо голосно і виразно вимовляти кожен звук з відповідною до сенсу слова інтонацією, чітко виділяти наголошений склад;

- кожне нове слово повинно бути зрозумілим дитині, тобто вимовляючи його, одночасно треба звернути увагу дитини на відповідний предмет, явище або дію;

- невірно сказане слово треба спокійно і лагідно проговорити два-три рази.

Правильне добровільне повторення слова дитиною слід заохочувати. Надмірно наполеглива вимога вірної вимови, яка дитині ще не під силу, замість бажання говорити може викликати у нього відразу до мови.