КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ

 kadroviy rezerv

Реалізація кадрової політики у відділі освіти здійснюється у відповідності з вимогами законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих і нормативних актів, які передбачають підвищення ефективності та посилення ролі державної служби.

В основу роботи щодо кадрового забезпечення, одного із важливих напрямів діяльності, покладено плани роботи з кадрами, відповідно до яких реалізується комплекс заходів із проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади.

На даний час у відділі освіти державних службовців за штатним розписом – 3 штатні одиниці, працюють на посадах 3 особи, з них: 3 жінки (100%).

Серед працюючих 100% мають повну вищу освіту. Всі особи віком від 35 років.

З метою забезпечення об’єктивності, прозорості та гласності під час прийняття на державну службу, відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» на посади державних службовців приймаються особи шляхом конкурсного відбору, з кадрового резерву та після проходження стажування.

До кадрового резерву на посади державних службовців відділу освіти у грудні 2019 року зараховано 6 осіб, жінки складають 100%, всі особи віком від 35 років (100%).


Список осіб,  зарахованих  до кадрового резерву на посаду начальника відділу освіти Глухівської міської ради Сумської області на 2020 рік (Завантажити)


Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста відділу освіти Глухівської міської ради на 2020 рік (Завантажити)