Перелік міських цільових програм галузі «Освіта»

Назва програми

Термін реалізації (початок/ закінчення)

Обсяги фінансування передбачені програмою (всього, у тому числі по державному (ДБ), обласному (ОБ), міському (МБ) бюджетах та інших джерелах)

Очікуваний результат

Міська комплексна програма «Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки», затверджена рішенням Глухівської міської ради від 19.12.2017 року №300

2018-2021 роки

Усього – 37280,9 тис. гривень:

ДБ - 4500,0 тис.грн.;

МБ – 24271,9 тис. гривень;

інші – 8509,0 тис. гривень.

 • Забезпечення належних умов навчання і виховання дітей.
 • Збільшення кількості дітей, охоплених різними формами дошкільної освіти.
 • Створення умов для рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді.
 • Підвищення ефективності освітнього процесу, роботи психологічної служби в закладах освіти міста.
 • Забезпечення умов для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, що потребують особливих умов навчання і виховання.
 • Підвищення рівня інформаційної мобільності закладів освіти.
 • Створення сприятливих умов для забезпечення учнів якісним, повноцінним харчуванням.
 • Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення учнів до місць навчання та в зворотному напрямку.
 • Забезпечення переходу початкової школи до нових державних стандартів у рамках реформування середньої школи та впровадження стандарту "Нова українська школа"

Програма удосконалення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста Глухова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 19.12.2017 року №301

2018-2022 роки

Усього – 16564,0 тис. гривень:

МБ – 10367,0 тис. гривень;

інші – 6197,0 тис. гривень.

 • Створення умов для повноцінного харчування учнів у ЗЗСО міста.
 • Збільшення кількості учнів, охоплених повноцінним харчуванням.
 • Забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій.
 • Оновлення технологічного обладнання харчоблоків  закладів освіти.
 • Покращення умов праці та забезпечення підвищення кваліфікації працівників шкільних харчоблоків.
 • Удосконалення системи контролю за організацією харчування учнів у ЗЗСО.

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей 2018 рік, затверджена рішення Глухівської міської ради від 30.05.2018 року №333

2018 рік

Усього – 715,4 тис. гривень:

ОБ -162,7 тис.гривень;

МБ – 403,7 тис. гривень;

інші – 149,0 тис. гривень.

 • Забезпечення соціального захисту дітей, створення сприятливих умов для їх якісного відпочинку та змістовного оздоровлення.

Програма розвитку патріотичного виховання школярів міста Глухова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 16.10.2015 року №976

2016-2020 роки

Усього 2 млн. 386,1тис. гривень:

МБ – 2 млн. 369,1 тис. гривень;

інші – 17 тис. гривень.

 • Удосконалення військово-патріотичного виховання школярів міста.
 • Забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки учнів до захисту Вітчизни.
 • Удосконалення педагогічних форм і методів навчання учнів основам військової справи. Формування поваги та глибоких патріотичних перевиконань до державної мови, культури історичного минулого, національних і бойових традицій України.
 • Забезпечення військової професійної орієнтації учнів міста, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави.

Міська цільова програма «Дитячі меблі» на період до 2020 року, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 16.10.2015 року№977

2016-2020 роки

Усього - 452,5 тис. гривень:

МБ – 402,5 тис. гривень;

інші – 50,0 тис. гривень.

 • Створення сприятливих умов для перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міста, забезпечення їх сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам та гігієнічним вимогам.

Програма запровадження в навчальних закладах міста системи роздільного збирання твердих побутових відходів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 18.07.2016 року№93

2016-2020 роки

Усього – 745,0 тис. гривень:

МБ - 410,0 тис. гривень;

інші – 335,0 тис. гривень.

 • Виховання у підростаючого покоління свідомості збереження природніх ресурсів.
 • Формування у дітей та школярів міста дбайливого ставлення до екологічного стану довкілля.
 • Сприяння подальшого розвитку дослідницько-пошукової роботи.
 • Демонстрація позитивних результатів громаді щодо покращення благоустрою міста та його екологічного стану.
 • Досягнення економічної вигоди шляхом одержання додаткового доходу від реалізації твердих побутових відходів та витрачання його на проведення поточних ремонтів, придбання технологічного обладнання та комп'ютерної техніки для навчальних закладів міста.