Перелік міських цільових програм галузі «Освіта»

Назва програми

Термін реалізації (початок/ закінчення)

Обсяги фінансування передбачені програмою (всього, у тому числі по державному (ДБ), обласному (ОБ), міському (МБ) бюджетах та інших джерелах)

Очікуваний результат

Міська комплексна програма «Освіта Глухівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», затверджена рішенням Глухівської міської ради від 29.11.2021 року №374

2021-2025 роки

Усього – 85065,5 тис. гривень:

ДБ - 30418,6 тис.грн.;

МГ – 28625,9 тис. гривень;

інші – 26021,0 тис. гривень.

 • Створення в закладах освіти на території Глухівської міської ради сприятливого середовища, спрямованого на збереження та зміцнення здоров'я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;
 • забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;
 • розвантаження груп у закладах дошкільної освіти та зменшення кількості дітей на 100 місцях відповідно до норми;
 • оснащення закладів загальної середньої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
 • модернізація, зміцнення та оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами шляхом розширення мережі інклюзивних груп та класів у закладах освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;
 • створення безбар'єрного освітнього середовища в закладах освіти;
 • забезпечення системної підготовки педагогічних працівників, залучення до навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • модернізація існуючої матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної середньої освіти з природничо-математичних дисциплін;
 • створення умов для реалізації освітніх потреб обдарованої молоді;
 • упровадження психологічного супроводу освітнього процесу;
 • забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти;
 • реалізація прав дітей на повноцінний відпочинок та оздоровлення;
 • посилення уваги до роботи з талановитою та творчо обдарованою молоддю, національно-патріотичного виховання, удосконалення роботизі збереження здоров'я дітей, дотримання норм харчування, безпечності та якості сировини та харчових продуктів, організації спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, профілактика негативних проявів серед дітей та учнівської молоді;
 • перехід основної школи до нових державних стандартів у рамках реформування середньої школи та впровадження стандарту "Нова українська школа".

Програма удосконалення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста Глухова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 19.12.2017 року №301

2018-2022 роки

Усього – 16564,0 тис. гривень:

МБ – 10367,0 тис. гривень;

інші – 6197,0 тис. гривень.

 • Створення умов для повноцінного харчування учнів у ЗЗСО міста.
 • Збільшення кількості учнів, охоплених повноцінним харчуванням.
 • Забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій.
 • Оновлення технологічного обладнання харчоблоків  закладів освіти.
 • Покращення умов праці та забезпечення підвищення кваліфікації працівників шкільних харчоблоків.
 • Удосконалення системи контролю за організацією харчування учнів у ЗЗСО.

Програма розвитку патріотичного виховання школярів міста Глухова на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 16.12.2020 року №47

2020-2024 роки

Усього 

3254,6,1тис. гривень:

МБ –3248,1 тис. гривень;

інші – 6.5 тис. гривень.

 • Удосконалення військово-патріотичного виховання школярів міста.
 • Забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки учнів до захисту Вітчизни.
 • Удосконалення педагогічних форм і методів навчання учнів основам військової справи. Формування поваги та глибоких патріотичних перевиконань до державної мови, культури історичного минулого, національних і бойових традицій України.
 • Забезпечення військової професійної орієнтації учнів міста, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави.

Міська цільова програма «Дитячі меблі» на період до 2025 року, затверджена рішенням Глухівської міської ради від 16.12.2020 року№46

2021-2025 роки

Усього - 950.0 тис. гривень:

МБ – 850.0 тис. гривень;

інші – 100.0 тис. гривень.

 • Створення сприятливих умов для перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міста, забезпечення їх сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам та гігієнічним вимогам.