Заклади загальної середньої освіти

ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ГЛУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Shkola 1

Рік створення:

1896 - 1918 -  жіноча гімназія

1918 - 1924  - двоступенева трудова школа

1924 - 1932  -  семирічна школа

1932- 1997   -   Глухівська середня школа №1

1997- 2000   -  загальноосвітня середня школа м.Глухова

2000 -2006   -  НВО №1: навчально-виховне об’єднання №1: дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – колегіум

2006 рік         -  Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Директор школи: 

Judina

Юдіна Оксана Олександрівна

Кадровий потенціал: 43 педагогічні  працівники

Кваліфікаційна категорія:

   вища  – 21

   перша – 11

   друга   – 5

   спеціаліст – 6

Педагогічне звання

    «учитель –методист» – 1

    «старший учитель» – 5

    «Відмінник освіти України» – 4

Родзинка школи:

 • Етнокультурний проект «Відтворення народних традицій» (спільно з Глухівським національним педагогічним  університетом ім. О.Довженка)
 • Психолого-педагогічний проект «Ми вчимося не для школи, а для себе»
 • Фестиваль обдарованої молоді «Веселка»

Колектив школи працює над проблемою: «Професійне самовдосконалення вчителя та розвиток творчої особистості учня в умовах розбудови нової школи України».

Основними  завданнями школи є:

 • Здійснення допрофільної підготовки школярів шляхом поглибленого вивчення англійської мови на засадах диференційованого підходу, також через курси за вибором, факультативи, учнівське науково-дослідницьке товариство «Пошук», предметні олімпіади, навчанні в МАН.
 • Забезпечення профільного навчання в старшій школі, створення умов для реалізації диференційованого підходу до навчання та врахування індивідуальної траєкторії розвитку учнів.
 • Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.
 • Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи, вивчення та впровадження в практику досвіду роботи вчителів-новаторів.
 • Впровадження нових Державних стандартів: початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 • Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій, забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.
 • Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкових оцінювань випускників школи.
 • Посилення відповідальності кожного вчителя за якість навчання й виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Продовження системної роботи колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою та середньою, середньою та старшою школою.
 • Формування в  учнів національної  самосвідомості, високих людських якостей  та  почуттів, готовності  до  вибору місця в житті.
 • Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Спільна робота з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики школи.
 • Посилити педагогічний  вплив на сім’ю. Активізувати участь батьків у навчально-виховному процесі.
 • Виховну роботу спрямувати на вирішення проблеми «Формування особистості та патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сьогоденних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті»
 • Акцентувати увагу на збереженні здоров’я учнів,  приведенні змісту освіти та форм навчання у відповідність з віковими особливостями школярів, залучати школярів до систематичних занять фізичною культурою і спортом, покращити якість фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі.

Адреса: вул.Вознесенська, 13

Тел.: (05444) 2-22-38 (директор), 2-27-31 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://1school.glukhiv-osvita.gov.ua  


Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області

Shkola 2

Рік створення:

1924 – Глухівська семирічна базова школа №2

1935 – Глухівська середня школа №2

1948 – Глухівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №2 ім. 50-ти річчя Великого Жовтня Глухівського району Сумської області

1974 - Глухівська середня школа №2 ім. 50-ти річчя Великого Жовтня Глухівського району Сумської області

1991 – Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2 м.Глухова Сумської області

1996 – НВК: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 – ліцей

2004 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області

Директор школи:

Rabuha

Рябуха Алла Петрівна

Кадровий потенціал: 43 педагогічних працівника

Кваліфікаційна категорія:

     вища – 20

     перша – 8

     друга – 9

     спеціаліст – 1

Педагогічне звання:

     "старший учитель" – 9

Родзинка школи:

 • Учасники Всеукраїнського проекту «Демократична школа»
 • Учасники міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні»

Колектив школи працює над проблемою «Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій»

Пріоритетними напрямками розвитку є:

 • Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 11-річної загальноосвітньої школи; профільної старшої школи, Національної доктрини розвитку освіти, Нової української школи.
 •  Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.
 • Вивчення педагогами теорії й методики навчання й виховання, психології, етики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням сучасних вимог та Закону України «Про мови».
 • Збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури.
 • Глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2017-2018 навчальному році).
 • Освоєння методики викладання певного предмета; удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів.
 • Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.
 • Упровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.
 • Розвиток традиційних і пошукових високоефективних форм і змісту методичної роботи (проектна діяльність, інтерактивні технології).
 • Спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізац іїїхніх творчих запитів.
 • Вивчення роботи вчителів, які працюють у профільній старшій школі, щодо створення власної методичної бази з урахуванням особливостей профільного навчання.
 • Забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні п'ятих класів будуть вивчати дві іноземні мови (російську та англійську мови).
 • Використання здоров'язбережувальних технологій.
 • Соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді.
 • Стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій.
 • Активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки.
 • Формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста.
 • Сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.
 • Оптимізація співпраці педагогів та батьків школи.
 • Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу.
 • Оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам.
 • Психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованої особистості..
 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адреса: вул.Інститутська, 41

Телефони: (5444) 2-61-08 (директор), 2-22-45 (заступник директора з НВР)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: https://2gluhov.blogspot.com/


ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 shkola

Рік створення:

1966-1974  – Глухівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №3 м.Глухова Сумської області; 

1975-1992 – Глухівська середня школа  з виробничим навчанням №3 м.Глухова Сумської області;

1993-1995 роках – загальноосвітня школа №3 м.Глухова Сумської області (назву школи встановлено);

1996 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м.Глухова Сумської області;

2005 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Глухівської міської ради Сумської області

Керівник закладу:

 Marynchenko

Маринченко Едуард Олексійович

Кадровий потенціал: 50 педагогічних працівників

Кваліфікаційна категорія:

     вища – 21

     перша – 12

     друга – 7

     спеціаліст – 10

Педагогічне звання:

     «старший учитель» - 11

Родзинка школи:

 • Музей бойової слави
 • Шкільний фестиваль «Наші таланти»
 • Шкільний фестиваль «Сузір‘я»

Колектив школи працює над проблемою  «Розвиток креативних здібностей та рис особистості учасників навчально-виховного процесу методами інноваційних технологій»

Основними завданнями школи є:

 • формування і розвиток творчих здібностей і умінь учнів на основі впровадження інноваційних технологій навчання;
 • практична організація системи виховної роботи щодо розвитку  конкурентно спроможної особистості учня на основі вдосконалення учнівського самоврядування та пріоритетності краєзнавчого принципу виховання;
 • упровадження  технологій інтерактивного навчання;
 • формування виховної системи шляхом інтеграції навчальної та позаурочної діяльності учнів в єдиній системі виховання на краєзнавчій основі;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього професійного самовизначення;
 • виховання високоморальної, відповідальної, культурної особистості;
 • зміцнення і розвиток психічного і фізичного здоров’я.

Адреса: вул.Києво-Московська, 45

Телефони: (05444)22733 (директор), 22735 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: https://glsch3.wordpress.com/ 


ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Shkola 6

Рік створення:

1990 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 міста Глухова Сумської області

2004 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

Директор школи:

Kalynovsjka

Калиновська Ірина Миколаївна

Кадровий потенціал: 71 педагогічний працівник

Кваліфікаційна категорія:

     Вища – 31

     Перша – 17

     Друга – 11

     Спеціаліст – 10

     Бакалавр – 2

Педагогічне звання:

     Вчитель-методист – 2

     Старший учитель – 14

Родзинка школи:

 • Виховання патріота (5 кадетських класів)
 • Загальношкільне свято «Шкільний Олімп»
 • Історичний дебатклуб
 • Школа сприяння здоров’я

Проблема, над якою працює заклад: "Формування позитивного іміджу школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання"

Основні завдання школи:

 • Продовжити подальшу роботу по забезпеченню рівного доступу до якісної освіти, запитів особистості, сприянню формування здорового способу життя передбачених національною доктриною розвитку освіти в Україні.
 • Сприяти подальшій реалізації державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці», створювати умови для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.
 • Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною проблемою «Формування позитивного іміджу школи в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання».
 • Вивчати і творчо впроваджувати в практику педагогічні інновації освітян міста, області, України.
 • Удосконалювати форми та методи формування в учнів потреби в знаннях, необхідність набуття певних вмінь та навичок.
 • Модернізувати систему роботи з обдарованими та здібними учнями.
 • Поновити форми методичної роботи.
 • Працювати над оновленням системи науково-дослідницької роботи учнів та вчителів.
 • Розширити рівень та якість видавничої діяльності учнів та вчителів.
 • Осучаснювати систему виховної, позакласної, позашкільної роботи.
 • Активізувати залучення учнів та педагогів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.
 • Удосконалювати систему педагогічного супроводу розвитку обдарованих та здібних учнів.
 • Формувати корпоративну культуру учасників навчально-виховного процесу.
 • Поповнювати методичні кейси новими інтерактивними, мультимедійними технологіями, сучасними дієвими формами та методами навчання.
 • Організовувати презентації методичних портфоліо педагогів та учнів закладу.
 • Продовжити вивчення проблеми адаптації та наступності навчання у класах І-ІІІ ступенів.
 • Працювати над реалізацією творчих можливостей учнів через наукове шкільне товариство «Ерудит»
 • Активізувати роботу з питань виховання громадської свідомості учнів, розвитку шкільного самоврядування, формуванню патріотизму, виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Продовжити роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.
 • Посилити контроль за обліком дітей, підвищити відповідальність посадових осіб за здобуттям  кожною дитиною загальної середньої освіти.
 • Зміцнювати матеріально-технічну базу школи, дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати медичне обслуговування учнів.
 • Створювати безпечні умови з охорони праці учнів і працівників школи, виховувати економічну, естетичну та правову культуру.
 • Працювати над підвищенням іміджу школи.

Адреса: вул.Героїв Крут, 5

Телефони: (05444) 7-20-09 (директор), 7-26-90

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт:  http://glukhiv-zosh6.sumy.sch.in.ua


 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ  СТУПЕНІВ ІМЕНІ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ЖУЖОМИ

  I

Рік створення: 1965 рік

1965-1982 – Глухівська загальноосвітня восьмирічна школа-інтернат ім.М.І.Жужоми

1982-1996 -  Глухівський загальноосвітній навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів-ліцей ім. М.І. Жужоми

1996-2001 – Глухівський загальноосвітній навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей ім.М.І.Жужоми

2001-2003 – КЗСОР Глухівська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів ім.М.І.Жужоми

2003- 2005 – КЗСОР Глухівська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів   ім.М.І.Жужоми

2005- 2013 – КЗСОР Глухівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім.М.І.Жужоми

з 2013 – КЗСОР Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім.М.І.Жужоми

Директор школи:

Кострова Любов Олександрівна

Кадровий потенціал: 53 педагогічні працівники

Кваліфікаційна категорія:

     вища – 18

     перша – 9

     друга – 18

     спеціаліст – 7

Педагогічне звання:

     «учитель – методист» - 2

     «старший учитель» - 8

Родзинка школи:

 • Робота з обдарованими учнями протягом 19 років
 • Шкільне учнівське наукове товариство «Альтаїр»
 • Загальношкільний фестиваль «Веселий калейдоскоп»
 • Традиційне загальношкільне свято «Шкільний олімп»
 • Родинно-шкільне свято «Туристичний зліт»

Проблема, над якою працює школа: "Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційних та здоров’язберігаючих  технологій в умовах профільного навчання"

Основні завдання школи:

 • подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
 • створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;
 • забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для  9-х класів;
 • формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;
 • створення «ситуації успіху» для кожного учня;
 • забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;
 • участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів дітей із соціально незахищених сімей  та профілізації школи;
 • виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
 • формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;
 • формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
 • виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи

Адреса: вул.Жужоми, 8

Телефони: (05444) 2-27-00 (директор), (05444) 2-27-08 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: https://internat-school.io.ua/