ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ГЛУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Shkola 1

Рік створення:

1896 - 1918 -  жіноча гімназія

1918 - 1924  - двоступенева трудова школа

1924 - 1932  -  семирічна школа

1932- 1997   -   Глухівська середня школа №1

1997- 2000   -  загальноосвітня середня школа м.Глухова

2000 -2006   -  НВО №1: навчально-виховне об’єднання №1: дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – колегіум

2006 рік         -  Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Директор школи: 

Matosova

Матосова Алла Миколаївна

Кадровий потенціал: 43 педагогічні  працівники

Кваліфікаційна категорія:

   вища  – 21

   перша – 11

   друга   – 5

   спеціаліст – 6

Педагогічне звання

    «учитель –методист» – 1

    «старший учитель» – 5

    «Відмінник освіти України» – 4

Родзинка школи:

 • Етнокультурний проект «Відтворення народних традицій» (спільно з Глухівським національним педагогічним  університетом ім. О.Довженка)
 • Психолого-педагогічний проект «Ми вчимося не для школи, а для себе»
 • Фестиваль обдарованої молоді «Веселка»

Колектив школи працює над проблемою: «Професійне самовдосконалення вчителя та розвиток творчої особистості учня в умовах розбудови нової школи України».

Основними  завданнями школи є:

 • Здійснення допрофільної підготовки школярів шляхом поглибленого вивчення англійської мови на засадах диференційованого підходу, також через курси за вибором, факультативи, учнівське науково-дослідницьке товариство «Пошук», предметні олімпіади, навчанні в МАН.
 • Забезпечення профільного навчання в старшій школі, створення умов для реалізації диференційованого підходу до навчання та врахування індивідуальної траєкторії розвитку учнів.
 • Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.
 • Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи, вивчення та впровадження в практику досвіду роботи вчителів-новаторів.
 • Впровадження нових Державних стандартів: початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 • Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій, забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.
 • Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкових оцінювань випускників школи.
 • Посилення відповідальності кожного вчителя за якість навчання й виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Продовження системної роботи колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою та середньою, середньою та старшою школою.
 • Формування в  учнів національної  самосвідомості, високих людських якостей  та  почуттів, готовності  до  вибору місця в житті.
 • Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Спільна робота з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики школи.
 • Посилити педагогічний  вплив на сім’ю. Активізувати участь батьків у навчально-виховному процесі.
 • Виховну роботу спрямувати на вирішення проблеми «Формування особистості та патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сьогоденних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті»
 • Акцентувати увагу на збереженні здоров’я учнів,  приведенні змісту освіти та форм навчання у відповідність з віковими особливостями школярів, залучати школярів до систематичних занять фізичною культурою і спортом, покращити якість фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі.

Адреса: вул.Вознесенська, 13

Тел.: (05444) 2-22-38 (директор), 2-27-31 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://1school.glukhiv-osvita.gov.ua  


Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області

Shkola 2

Рік створення:

1924 – Глухівська семирічна базова школа №2

1935 – Глухівська середня школа №2

1948 – Глухівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №2 ім. 50-ти річчя Великого Жовтня Глухівського району Сумської області

1974 - Глухівська середня школа №2 ім. 50-ти річчя Великого Жовтня Глухівського району Сумської області

1991 – Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2 м.Глухова Сумської області

1996 – НВК: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 – ліцей

2004 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області

Директор школи:

 Давиденко Н

Давиденко Наталія Олександрівна

Кадровий потенціал: 43 педагогічних працівника

Кваліфікаційна категорія:

     вища – 20

     перша – 8

     друга – 9

     спеціаліст – 1

Педагогічне звання:

     "старший учитель" – 9

Родзинка школи:

 • Учасники Всеукраїнського проекту «Демократична школа»
 • Учасники міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні»

Колектив школи працює над проблемою «Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій»

Пріоритетними напрямками розвитку є:

 • Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції 11-річної загальноосвітньої школи; профільної старшої школи, Національної доктрини розвитку освіти, Нової української школи.
 •  Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.
 • Вивчення педагогами теорії й методики навчання й виховання, психології, етики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням сучасних вимог та Закону України «Про мови».
 • Збагачення педагогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури.
 • Глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2017-2018 навчальному році).
 • Освоєння методики викладання певного предмета; удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів.
 • Систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.
 • Упровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки.
 • Розвиток традиційних і пошукових високоефективних форм і змісту методичної роботи (проектна діяльність, інтерактивні технології).
 • Спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізац іїїхніх творчих запитів.
 • Вивчення роботи вчителів, які працюють у профільній старшій школі, щодо створення власної методичної бази з урахуванням особливостей профільного навчання.
 • Забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні п'ятих класів будуть вивчати дві іноземні мови (російську та англійську мови).
 • Використання здоров'язбережувальних технологій.
 • Соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді.
 • Стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій.
 • Активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки.
 • Формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста.
 • Сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.
 • Оптимізація співпраці педагогів та батьків школи.
 • Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу.
 • Оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам.
 • Психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованої особистості..
 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Адреса: вул.Інститутська, 41

Телефони: (5444) 2-61-08 (директор), 2-22-45 (заступник директора з НВР)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://glukhiv-zosh2.edukit.sumy.ua/


ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 shkola

Рік створення:

1966-1974  – Глухівська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №3 м.Глухова Сумської області; 

1975-1992 – Глухівська середня школа  з виробничим навчанням №3 м.Глухова Сумської області;

1993-1995 роках – загальноосвітня школа №3 м.Глухова Сумської області (назву школи встановлено);

1996 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м.Глухова Сумської області;

2005 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Глухівської міської ради Сумської області

Керівник закладу:

 Marynchenko

Маринченко Едуард Олексійович

Кадровий потенціал: 50 педагогічних працівників

Кваліфікаційна категорія:

     вища – 21

     перша – 12

     друга – 7

     спеціаліст – 10

Педагогічне звання:

     «старший учитель» - 11

Родзинка школи:

 • Музей бойової слави
 • Шкільний фестиваль «Наші таланти»
 • Шкільний фестиваль «Сузір‘я»

Колектив школи працює над проблемою  «Розвиток креативних здібностей та рис особистості учасників навчально-виховного процесу методами інноваційних технологій»

Основними завданнями школи є:

 • формування і розвиток творчих здібностей і умінь учнів на основі впровадження інноваційних технологій навчання;
 • практична організація системи виховної роботи щодо розвитку  конкурентно спроможної особистості учня на основі вдосконалення учнівського самоврядування та пріоритетності краєзнавчого принципу виховання;
 • упровадження  технологій інтерактивного навчання;
 • формування виховної системи шляхом інтеграції навчальної та позаурочної діяльності учнів в єдиній системі виховання на краєзнавчій основі;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього професійного самовизначення;
 • виховання високоморальної, відповідальної, культурної особистості;
 • зміцнення і розвиток психічного і фізичного здоров’я.

Адреса: вул.Київська, 45

Телефони: (05444)22733 (директор), 22735 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: https://glsch3.wordpress.com/ 


ОПОРНИЙ ЗАКЛАД - ГЛУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Shkola 6

Рік створення:

1990 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 міста Глухова Сумської області

2004 – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

Директор школи:

Govoruha

Говоруха Тетяна Миколаївна

Кадровий потенціал: 71 педагогічний працівник

Кваліфікаційна категорія:

     Вища – 31

     Перша – 17

     Друга – 11

     Спеціаліст – 10

     Бакалавр – 2

Педагогічне звання:

     Вчитель-методист – 2

     Старший учитель – 14

Родзинка школи:

 • Виховання патріота (5 кадетських класів)
 • Загальношкільне свято «Шкільний Олімп»
 • Історичний дебатклуб
 • Школа сприяння здоров’я

Проблема, над якою працює заклад: "Формування позитивного іміджу школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання"

Основні завдання школи:

 • Продовжити подальшу роботу по забезпеченню рівного доступу до якісної освіти, запитів особистості, сприянню формування здорового способу життя передбачених національною доктриною розвитку освіти в Україні.
 • Сприяти подальшій реалізації державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці», створювати умови для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.
 • Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною проблемою «Формування позитивного іміджу школи в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання».
 • Вивчати і творчо впроваджувати в практику педагогічні інновації освітян міста, області, України.
 • Удосконалювати форми та методи формування в учнів потреби в знаннях, необхідність набуття певних вмінь та навичок.
 • Модернізувати систему роботи з обдарованими та здібними учнями.
 • Поновити форми методичної роботи.
 • Працювати над оновленням системи науково-дослідницької роботи учнів та вчителів.
 • Розширити рівень та якість видавничої діяльності учнів та вчителів.
 • Осучаснювати систему виховної, позакласної, позашкільної роботи.
 • Активізувати залучення учнів та педагогів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.
 • Удосконалювати систему педагогічного супроводу розвитку обдарованих та здібних учнів.
 • Формувати корпоративну культуру учасників навчально-виховного процесу.
 • Поповнювати методичні кейси новими інтерактивними, мультимедійними технологіями, сучасними дієвими формами та методами навчання.
 • Організовувати презентації методичних портфоліо педагогів та учнів закладу.
 • Продовжити вивчення проблеми адаптації та наступності навчання у класах І-ІІІ ступенів.
 • Працювати над реалізацією творчих можливостей учнів через наукове шкільне товариство «Ерудит»
 • Активізувати роботу з питань виховання громадської свідомості учнів, розвитку шкільного самоврядування, формуванню патріотизму, виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Продовжити роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.
 • Посилити контроль за обліком дітей, підвищити відповідальність посадових осіб за здобуттям  кожною дитиною загальної середньої освіти.
 • Зміцнювати матеріально-технічну базу школи, дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати медичне обслуговування учнів.
 • Створювати безпечні умови з охорони праці учнів і працівників школи, виховувати економічну, естетичну та правову культуру.
 • Працювати над підвищенням іміджу школи.

Адреса: вул.Героїв Крут, 5

Телефони: (05444) 7-20-09 (директор), 7-26-90

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт:  http://glh6.school.org.ua/


 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ГЛУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

 Інтернат

Рік створення: 2018 рік

Ліцей-інтернат створено з метою задоволення потреб громадян, суспільства і держави в загальній середній освіті та забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки дітей, виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України.

Директор школи:

Терещенко

Терещенко Ірина Іванівна

Кадровий потенціал: 63 педагогічні працівники

Кваліфікаційна категорія:

 • вища – 18
 • перша – 9
 • друга – 18
 • спеціаліст – 17

Педагогічне звання:

 • «учитель – методист» - 2
 • «старший учитель» - 9

Інформація:

Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 6 липня 2018 року «Про утворення ліцеїв-інтернатів, які належать до спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст області», було розроблено Статут комунального закладу Сумської обласної ради Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово фізичною підготовкою.

Родзинка ліцею-інтернату:

 • Роздільне навчання і виховання дівчаток – панянок та хлопчиків  -  ліцеїстів.
 • Створення необхідної бази для фізичної та військової підготовки майбутніх захисників Вітчизни.
 • Введення курсу знань з медичних основ для панянок.
 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

.Проблема, над якою працює школа: "Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення"

 Основні завдання ліцею-інтернату:

 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
 • створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами.
 • забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Адреса: вул.Жужоми, буд. 8

Телефони: (05444) 2-27-00 (директор), (05444) 2-27-08 (бухгалтерія)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://www.hlukhivlitsey.in.ua/