СЛУЖБА ДІЛОВОДСТВА відділу освіти Глухівської міської ради

Відповідальна особа, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву установи (пункт 2 розділу І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях)

ЄРЕМЕНКО Ніна Василівна, секретар-друкарка


 

АРХІВ  відділу освіти Глухівської міської ради

Відповідальна за ведення архіву особа, що організовує і забезпечує приймання, нагромаджування архівним документів відділу освіти, їх облік, зберігання та користування ними (пункт 2 розділу І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях)

ЛИТВИНОВА Наталія Миколаївна, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення