Порядок проведення особистого прийому громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян у відділі освіти Глухівської міської ради
  1. Особистий прийом громадян у відділі освіти (далі - відділ) проводиться начальником відділу,  спеціалістами підрозділів, згідно із затвердженими графіками та порядком його ведення.
  2. Прийом громадян у відділі проводиться:

     2.1. Згідно з попереднім записом, а також безпосередньо в день прийому, якщо попереднього запису не було, або на прийом записалася незначна кількість відвідувачів.

     2.2. Забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України позачерговий прийом (у дні прийому) інвалідів Великої Вітчизняної війни і громадян, що мають заслуги перед Батьківщиною.

     2.3. У разі, якщо особистий прийом громадян відбутися не може через поважні причини, прийом громадян переноситься на інший день, про що громадянам повідомляється. При відсутності посадової особи, яка за встановленим графіком здійснює особистий прийом, за бажанням громадянина він може бути прийнятим керівником структурного підрозділу чи спеціалістом, до компетенції якого входять питання, підняті відвідувачем.

  1. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються та розглядаються в установленому законодавством порядку. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
  2. Звернення розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів.