Оголошується конкурс на посаду керівника Глухівської ЗОШ №2

Про проведення конкурсу  на посаду керівника Глухівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області

 1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
  • Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської області.   
  • вулиця Інститутська, буд.41, місто Глухів, Сумська область, 41400.
 2. Найменування посади та умови оплати праці: директор
  посадовий оклад  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за №1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
 3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:       
  посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою,  має вищу освіту ступеня  не нижче   магістра,  стаж педагогічної  та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності,  стан фізичного  і психічного здоров’я, що   не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та термін їх подання:
  претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;   
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);      
 • копію паспорта громадянина України; 
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;      
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);  
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості; 
 • довідку про  проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на посаду керівника закладу освіти.

подання документів здійснюється за адресою:    
Сумська обл., м.  Глухів, вул. Шевченка, буд. 6, каб. 9

Уповноважена особа, яка приймає документи за описом та надає інформацію про конкурс – Кащенко Тетяна Олександрівна, тел. (05444)-2-40-69, електронна  адреса:  kashenkotana@ukr.net

 1. Дата, місце проведення конкурсного відбору:
  Конкурсний відбір включає такі етапи:    
  з  30 червня  по 30 липня  2020  року включно - подання претендентами документів щодня по буднях з  9.00 год.   до  16.00 год.  (кабінет 9).       
   до 7 серпня   2020 року - вивчення конкурсною комісією поданих документів.
  до 14 серпня 2020 року - ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.
  18 серпня   2020 року - конкурсний відбір:       
  - перевірка  знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»,   шляхом письмових відповідей на тестові завдання;     
  - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;        
  - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Конкурсний відбір відбудеться у приміщенні  Глухівської міської ради (кабінет №11)  18 серпня  2020 року  о 9.00  годині.  (Сумська обл.,  м. Глухів,  вул. Шевченка,  буд.6 ). 

 • 20 серпня 2020 року -  оприлюднення рішення про переможця конкурсу.