Номенклатура справ – це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлений у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

Номенклатура справ є обов'язковим для кожної установи документом, який складається для створення в установі єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування. Автори Козіна В., Федченко Л. - Харків, 2016 (ЗАВАНТАЖИТИ)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ, схвалені на засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 18 грудня 2012 р., протокол №5 (ЗАВАНТАЖИТИ)